Bryder Platform

Platform voor gebouwinformatiemanagement [br ]Eén oplossing voor het verzamelen, beheren, vinden en delen van al je gebouwinformatie.Met Digital Twins van Bryder is er eindelijk een ecosysteem voor vastgoedbeheerders.
In het platform is het gemakkelijk mogelijk om IFC bestanden in te lezen, te bewerken, aan te vullen en in te zien. Daarnaast zijn verrijkte IFC bestanden gemakkelijk te exporteren voor allerhande doeleinden.
Bryder zorgt er ook voor dat uit de Digital Twins geautomatiseerd resultaten worden berekend. Denk hierbij aan volledige NEN2580 rapporten, Verhuurplattegronden, Hoeveelheden ten behoeve van de Woningwaardering en een complete input voor de meerjaren onderhoudsbegroting.Voor deze laatste is er gezorgd voor een naadloze koppeling tussen de datastandaarden, (Aedes) ILS en de NL/SfB.
Dankzij deze geautomatiseerde berekeningen is het model toekomstbestendig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast maakt dit het mogelijk om continue door te ontwikkelen.
Het is de missie van Bryder om het leven van vastgoedprofessionals gemakkelijker te maken. We digitaliseren vastgoedportfolio's zodat onze gebruikers hun gebouwinformatie perfect kunnen managen en distribueren naar de juiste mensen op het juiste moment.

Toepassingsgebied

Plannen (tijd, geld, documenten)
Uitwisseling

Relevant voor

Beheerders/facilitymanagers
Toeleverende bedrijven
Uitvoerende bedrijven

Gebruikte standaarden

Standaard
Versie
4.3.1.0
update 2021

Leverancier

Bryder

Contactpersoon bij leverancier

Thijs Bongers
Stel een vraag over Bryder Platform: thijs.bongers@bryder.com
Overzicht pakketten
© Copyright digiGO BIM Loket, 2023