Over Vergelijk BIM-software

 

BIM en open standaarden

BIM draait om beter samenwerken tussen bouwpartners, door integraal beheer van bouwwerkinformatie. Opdrachtgever, architect, adviseur, bouwer, installateur en leverancier wisselen gemakkelijk informatie uit tijdens, van ontwerp tot beheer van het bouwwerk. Om die uitwisseling mogelijk te maken, zijn standaarden nodig: centrale informatie- en procesafspraken. Open BIM-standaarden stimuleren de communicatie en houden relevante informatie ook op langere termijn bruikbaar. Daar wordt de hele sector beter van. Het leidt tot hogere productiviteit in de bouw, en meer kwaliteit tegen lagere kosten.

BIM-software

Om open BIM-standaarden te gebruiken, bent u aangewezen op beschikbare implementaties in software. Maar hoe weet u in welke software de voor u relevante standaarden zijn geïmplementeerd? Vergelijk BIM-software biedt u een overzicht van softwarepakketten die gebruik maken van open BIM-standaarden.

Deze website biedt softwareleveranciers en -ontwikkelaars een platform om hun BIM-software toe te lichten. Alle productinformatie over de softwarepakketten wordt onderhouden door de leveranciers.

BIM Loket

Vergelijk BIM-software is een initatief van het BIM Loket, met als doel om toepassing van open BIM-standaarden in software te bevorderen. De ontwikkeling van het webtool is mede gefinancierd door het Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken.

© Copyright digiGO BIM Loket, 2023