Tekla Structures

Tekla Structures is volledig Nederlandstalige 3D BIM-software voor het ontwerpen, detailleren, plannen, coördineren en beheren van een BIM, waarbij het mogelijk is direct én automatisch de productiegegevens voor staal-, hout -, betonbouwers of aannemers te genereren. Zo kan het BIM-model van Tekla Structures gebruikt worden gedurende het complete bouwproces, vanaf het ontwerp tot en met de fabricage en oplevering.
Kijk voor meer informatie op construsoft.com.

Toepassingsgebied

Ontwerp/tekenen
Uitwisseling

Relevant voor

Architecten/adviseurs
Beheerders/facilitymanagers
Projectmanagers
Toeleverende bedrijven
Uitvoerende bedrijven

Gebruikte standaarden

Standaard
Versie

Leverancier

Construsoft BV

Contactpersoon bij leverancier

Jos Obbink
Stel een vraag over Tekla Structures: jos.obbink@construsoft.com
Overzicht pakketten
© Copyright digiGO BIM Loket, 2023