NedInfra Tekenen Plus – NLCS en BGT (PDOK)

Efficiënt tekenen conform NLCS en BGT informatie gebruiken én creëren. Bij BIM draait alles om de informatie, vandaar dat er voor een betere ketensamenwerking hard is gewerkt aan de totstandkoming van standaarden. NedInfra Tekenen Plus is de civieltechnische en Geo applicatie, welke uitstekend aansluit op werkzaamheden binnen de civieltechnische tekenkamer. De oplossing bestaat uit allerlei vakgerichte tools, waarmee de tekenaar efficiënt het werk uitvoert. De NLCS standaard, maar ook de uitwisseling met Opendata (o.a. PDOK) en de conversie van het NLCS ontwerp naar IMGeo (BGT). Met NedInfra Tekenen Plus voert uw organisatie de gewenste standaardisatie van het tekenwerk door, zonder dat de tekenaar hoeft na te denken over de laag, de kleur, de lijnstijl, de arceringstijl, de symboolnaam of de schaal waarin één en ander moet worden getekend. PDOK-data is ideaal als ondergrond en het NLCS ontwerp kan worden geconverteerd naar BGT/IMGeo plantopografie. Meer info: https://www.cadac.com/nedgraphics/producten/nedinfra-tekenen-plus/

Toepassingsgebied

Ontwerp/tekenen
Uitwisseling

Relevant voor

Architecten/adviseurs
Beheerders/facilitymanagers
Projectmanagers
Toeleverende bedrijven
Uitvoerende bedrijven

Gebruikte standaarden

Standaard
Versie
NLCS 4.0, 4.1, 4.2
IMGeo 2.1.1

Release notes

27-10-2017
Beschikbaar op Support Site: https://www.cadac.com/nedgraphics/support-contact/

Leverancier

NedGraphics (Cadac Group Company)

Contactpersoon bij leverancier

Dirk van Loenen
Stel een vraag over NedInfra Tekenen Plus – NLCS en BGT (PDOK): dirk.van.loenen@nedgraphics.nl
Overzicht pakketten
© Copyright digiGO BIM Loket, 2023