S-Bestek 2.0

Systhema heeft, als eerste bedrijf een op STABU2 en STABU Bouwbreed gebaseerde web-based besteksoftware voor de burger- en utiliteitsbouw, genaamd S-Bestek gelanceerd. S-Bestek ondersteunt naast Bouwbreed-Werksoorten, Bouwbreed-Bouwsystemen&Installaties, Bouwbreed-NL/SfB, UAV 2012 en de bestaande Stabu2 systematiek. S-Bestek maakt het mogelijk om online bestekken te delen met ander bestekschrijvers. Dit noemen wij BIMMEN met bestekken. S-Bestek heeft als eerste een IFC-import functie gemaakt waarmee IFC-data kan worden geladen in S-Bestek. Indien het 3D-model is gebaseerd op BIM Basis ILS kan binnen de NL/SfB module kan automatisch de structuur van het bestek worden opgebouwd. U kunt naast STABU specificaties ook gebruikmaken van OSF-specificaties voor zowel STABU2 als Bouwbreed-Werksoorten en Bouwbreed-Bouwsystemen&Installaties. S-Bestek is hiermee de eerste besteksoftware die Bouwbreed geschikt heeft gemaakt voor OSF (Open Specificatie Formaat). Samen met STABU hebben we een licentiestructuur ontwikkeld die het mogelijk maakt om per bestek af te rekenen, ideaal voor bestekschrijvers welke maar een paar bestekken per jaar maken. S-Bestek is ook geschikt voor fabrikanten die zelf hun bestekteksten willen maken en On-line beschikbaar willen stellen aan bestekschrijvers.

Toepassingsgebied

Ontwerp/tekenen
Specificeren
Uitwisseling

Relevant voor

Architecten/adviseurs
Beheerders/facilitymanagers
Projectmanagers
Toeleverende bedrijven
Uitvoerende bedrijven

Gebruikte standaarden

Standaard
Versie
S-Bestek 1.0.53
STABU Bouwbreed NL/SfB
1.0

Release notes

11-02-2019
Nieuwe functionaliteit: • Nieuwe functie om twee versies van bestekken met elkaar te vergelijken en de verschillen zichtbaar te maken. Hiermee kan een Nota van wijzigingen worden gemaakt, • Nieuwe CSS-functie om schermopmaak en print opmaak (lettertype, lettergrootte, legelhoogte en ook egelbreedte te wijzigen. Deze kunnen via buttons worden ingesteld, • Daarnaast zijn er nu gescheiden style-sheets voor monitor en printen. Kunnen handmatig worden gemuteerd door de admin gebruiker van een bedrijf, • Nieuwe advanced HTML-editor beschikbaar voor vrije tekstvelden. Nu de mogelijkheid om plaatjes, tabellen en URL’s op te nemen in een vrije tekstveld, • Nieuwe functie om bestekken te controleren en te herstellen, • Nieuwe functie om Relatics data te kunnen koppelen aan bestekonderdelen in STABU2 en BWBRD, • Nieuwe functie om Ruimte Specificaties kunnen koppelen aan bestekonderdelen in STABU2 en BWBRD en een URL genereren voor extern toegang tot bestekteksten, • Standaard opsommingsteken in vrije teksten en ook in de STABU-teksten kan nu vervangen worden door een andere opsommingtekens. Verbeteringen: • Grote performance verbeteringen gerealiseerd bij laden, kopiëren en importeren van een bestek, • Verbeteringen SUF-import door en automatische herkenning van de bron software en kiezen van de juiste karakterset, • Bij SUF-import kan nu kan de oorspronkelijke vrije tekst opmaak beter worden benaderd door de ingebouwde logica, • Eenvoudiger vrije teksten kunnen knippen en plakken uit andere bestekken, • Voorblad gegevens eenvoudig kunnen kopiëren van andere bestekken, • Aantal muisklikken voor de gebruiker verder beperkt, • Print instellingen verder verbeterd. STABU2: • Voorbereidingen getroffen om aan te sluiten op de STABU database, middels webservice. Waarmee de gebruikers straks kunnen beschikken over actuele STABU2 content in S-Bestek. • Diverse verbeteringen doorgevoerd op basis van gebruikerservaringen. • Content kunnen selecteren uit andere catalogussen. BWBRD: • Diverse verbeteringen doorgevoerd op basis van gebruikerservaringen. IFC <> bestek integratie: • Zelf kunnen uploaden van een model in de viewer, • Geselecteerde objecten kunnen nu worden gevisualiseerd in viewer, • Geladen modellen kunnen beheren, • Volgorde van IFC-property data verbeterd in het IFC-info scherm, • NL/SfB variantelementen (99.99) kunnen kopiëren, • IFC objecten kunnen nu gelinkt worden aan verschillende NL/SfB variantelementen (99.99), • Koppeling IFC objecten ondersteunt meerdere besteksystematieken
23-03-2018
Bestek vanuit het model middels een URL rechtstreeks kunnen openen waarna de bestekteksten zichtbaar worden.
15-09-2017
S-Bestek versie 1.0.31 heeft de mogelijkheid om een IFC model te uploaden in S-Bestek waarna de bestekschrijver op basis van dit model zijn bestek kan schrijven.

Leverancier

Systhema Informatietecnologie BV

Contactpersoon bij leverancier

Paul Buchter
Stel een vraag over S-Bestek 2.0: p.buchter@systhema.nl
Overzicht pakketten
BIM Loket